Технологии

Технологии

Комуникационната платформа на Кол Сел БГ е съвременна,  уеб базирана и е разработена на базата на натрупания от фирмата дългогодишен опит в сферата на информационното обслужване и интерактивните гласови услуги. Тя позволява динамично организиране на структурите за обслужване на крайни потребители или  посредници, изнасяне на работни места и оптимизиране на комуникационните разходи чрез аутсорсване на телекомуникационното обслужване. Процесът на обслужване на входящи и изходящи позвънявания е автоматизиран и се намира под непрекъснат контрол, както от страна на супервайзорите, така и от самите възложители.

За целта се използват:

- ACD (Automatic Call Distribution) – автоматизирано пренасочване на обажданията към група от оператори, обособени по определени квалификационни умения и други критерии;- Идентифициране на търсената услуга и стартиране на различен сценарий за обслужване на клиентите (CRM Module и специализирани диалогови приложения);
- Система за автоматично набиране;
- Идентифицираща база данни за А и В-номера;
- Автоматизирани процедури при аварийни ситуации;
- Обслужване на клиентите през IVR (Interactive Voice Response) система, предварително създадена с меню за избор и др.

Платформата документира извършените дейности, генерира подробна статистика  и позволява задълбочен анализ на резултатите и качеството на обслужването в реално време.